Култура

Култура

Оригиналните намери на основаниот WonRay се:

Да се ​​создаде платформа за раст за вработените кои навистина сакаат да направат нешто и можат добро да го направат тоа.

Да ги сервисира партнерите кои сакаат да продаваат добри гуми и да добијат од бизнисот.

Компанијата и вработените растат заедно.Победи со квалитет и технички.

Ние ќе инсистираме на ист квалитет имаме најниска цена, иста цена имаме најдобар квалитет.

Барањата на клиентите секогаш се во приоритет.Квалитетот на производите е секогаш во приоритет.

Бидете фокусирани --- на истражувањето, на производството, на услугата.